- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 77 utvalgte titler

MYTEN OM SISYFOS

ESSAY OM DET ABSURDE

SUPERIOR

THE RETURN OF RACE SCIENCE
Camus' flittig leste klassiker fra 1942. Camus tar her et oppgjør med den den religiøse eksistensi...
Forlagets omtale: This is a fresh, contemporary translation of Sun Tzu's The Art of War for the 2...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
pris: 299.00
pris: 189.00
pris: 299.00
 
 
 

 

ZIZEK ON RACE

TOWARD AN ANTI-RACIST FUTURE

ARCHAEOLOGIES OF THE FUTURE

THE DESIRE CALLED UTOPIA AND OTHER SCIENCE FICTIONS
Forlagets omtale: Slavoj Zizek's prolific comments on anti-Semitism, Islamophobia, scapegoating, ...
Den marxistisk orienterte litteraturviteren Fredric Jameson er mest kjent for sin kritikk av og teor...
Smarttelefoner, klima, innvandring, internett, lykke, overflod, globalisering - dette er bare noen a...
pris: 349.00
pris: 399.00
pris: 199.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE (PB)

FREEDOM, BEING & APRICOT COCKTAILS
Håndverk representerer en basal menneskelig vilje: viljen til å gjøre en god jobb for jobbens ...
En dominerende ideologi viser seg ikke bare i de store politiske sammenhengene, mener Zizek, men yt...
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
pris: 189.00
pris: 269.00
pris: 219.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE

LIKE A THIEF IN BROAD DAYLIGHT (PB)

POWER IN THE ERA OF POST-HUMANITY
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
pris: 189.00
pris: 219.00
pris: 189.00
 
 
 

 

SUPERIOR (PB)

THE RETURN OF RACE SCIENCE

DOWN TO EARTH

POLITICS IN THE NEW CLIMATIC REGIME
Her smir Žižek en ny materialisme og utfordrer ikke bare arbeidene til Alain Badiou, Robert B...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
Den nåværende økologiske mutasjonen har omorganisert hele det politiske landskapet de siste trett...
pris: 449.00
pris: 269.00
pris: 269.00
 
 
 

 

HOW THE WORLD THINKS (PB)

A GLOBAL HISTORY OF PHILOSOPHY

HOW TO BE A STOIC (PB)

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING
Denne boken gir et globalt overblikk over filosofihistorien, om hvordan den har utviklet seg verden...
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Stoisisme lærer oss å erkjenne følelsene våre, reflektere over hva som forårsaker dem og omdiri...
pris: 189.00
pris: 269.00
pris: 269.00
 
 
 

 

TIL FOTS

EN FILOSOFI OM Å GÅ
Tragedien presenterer en verden av konflikt og vanskelige følelser, en verden der private og offent...
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
Zen And The Art Of Motorcycle Maintenance er en filosofisk roman om livskvalitet, og en undersøkels...
pris: 229.00
pris: 149.00 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 

REBORN (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1947-1963
Pocket! Sontags dagbøker. Gjennom selvransakende betroelser, lange leselister, sitater og filosofi...
Forlagets omtale: This collection of essays contains some of the most important pieces of critici...
Forlagets omtale: Susan Sontag's third essay collection brings together her most important critic...
pris: 179.00
pris: 249.00
pris: 199.00
 
 
 

 

OM FOTOGRAFI

(ARTES)
Forlagets omtale: At the Same Time contains sixteen illuminating essays by Susan Sontag. With a p...
I denne nærmest klassiske essaysamlingen utforskerer og diskuterer Susan Sontag fotografiet som kun...
Forlagets omtale: Sontag wrote Illness as Metaphor in 1978, while suffering from breast cancer he...
pris: 229.00
pris: 329.00
pris: 249.00
 
 
 

 

SUSAN SONTAG: ESSAYS OF THE 1960S & 70S (LOA #246)

AGAINST INTERPRETATION / STYLES OF RADICAL WILL / ON PHOTOGRAPHY / ILLNESS AS METAPHOR / UNCOLLECT
Forlagets omtale: A series of provocative discussions on everything from individual authors to co...
Forlagets omtale: With the publication of her first book of criticism, Against Interpretation, i...
Forlagets omtale: Susan Sontag's On Photography is a seminal and groundbreaking work on the subje...
pris: 199.00
pris: 499.00
pris: 169.00
 
 
 

 

SUSAN SONTAG: LATER ESSAYS (LOA #292)

UNDER THE SIGN OF SATURN / AIDS AND ITS METAPHORS / WHERE THE STRESS FALLS / REGARDING THE PAIN OF OTHERS /
Forlagets omtale:   An unprecedented collection of the controversial later writings of the gr...
Hvordan virker kunstens bilder i en postmoderne kultur? Og hvilken rolle har den emansiperte tilskue...
Bryllup og Sommer ble skrevet over en periode på sytten år, altså et like langt tidsrom som mello...
pris: 499.00
pris: 149.00 299.00
pris: 149.00 349.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell beha...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
pris: 399.00
pris: 199.00
pris: 199.00
 
 
 

 

EN SOMMER MED - TRILOGI

MONTAIGNE, PROUST & BAUDELAIRE
Pakken inneholder En sommer med Montaigne, En sommer med Proust og En sommer med Baudelaire.
Julia Kristeva
Med fler...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
pris: 449.00
pris: 199.00
pris: 199.00
 
 
 

 
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
Utsolgt
pris: 189.00
pris: 415.00
 
 
 

 

THE COURAGE OF HOPELESSNESS

CHRONICLES OF A YEAR OF ACTING DANGEROUSLY
En klassiker innen politisk filosofi. Arendt leter etter felles prinsipper for revolusjoner. Fra de ...
I våre dager er mat, ernæring og måltidskultur en viktig del av kulturen og kan knyttes til ulike...
Zizek hevder at vi skal glemme lyset i enden av tunnelen; det skal nemlig vise seg å være frontly...
pris: 189.00
pris: 429.00
pris: 169.00
 
 
 

 

CONFRONTING HEIDEGGER

A CRITICAL DIALOGUE ON POLITICS AND PHILOSOPHY
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
Den siste utgivelsen i Pax' glimrende kunstfilosofiserie Artes handler om en ny type kunst som benyt...
Spørsmålet om forholdet mellom Martin Heideggers tanker og politikken har vært gjenstand for disk...
pris: 169.00 369.00
pris: 329.00
pris: 499.00
 
 
 

 

I THINK, THEREFORE I DRAW

UNDERSTANDING PHILOSOPHY THROUGH CARTOONS
Fra boken: "Denne bog er skrevet for at finde ud af noget, jeg ikke forstår: Hvordan kan det væ...
Et humoristisk blikk på  filosofiens store spørsmål. Denne boka dekker tema som religion, kjøn...
Utgangspunktet for dette nummeret er at det å ta ikke-vestlige perspektiver på alvor er en nødven...
pris: 499.00
pris: 229.00
pris: 240.00
 
 
 

 

HEIDEGGERS TESTAMENTE

FILOSOFEN, NAZISMEN OG DE SVARTE HEFTENE
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
Martin Heidegger regnes som den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Det er også kj...
Tanken om at man bør holde religion og politikk adskilt har spilt en avgjørende rolle i vestlige l...
pris: 399.00
pris: 449.00
pris: 249.00
 
 
 

 
Få, om noen, behersket aforismene og de uventede vendingene som Georg Johannesen. Gjennom alt han g...
Tysk-amerikanske Hannah Arendt er en av det 20. århundrets største og mest originale tenkere. Ånd...
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
pris: 199.00
pris: 599.00
pris: 299.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Boken har tre hoveddeler: Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen. Europas historie pre...
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
pris: 379.00
pris: 299.00
pris: 399.00
 
 
 

 

KAOS, TERRITORIUM, KUNST

DELEUZE OG JORDENS INNRAMMING
I denne boken stiller den australske filosofen Elizabeth Grosz spørsma.let om hva som er kunstens o...
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Gilles Deleuzes renommé er tvetydig og fullt av misforståelser. Måten han går frem på forvirrer...
pris: 180.00
pris: 449.00
pris: 180.00
 
 
 

 

THE BAD TRIP

DARK OMENS, NEW WORLDS AND THE END OF THE SIXTIES

WITCRAFT

THE INVENTION OF PHILOSOPHY IN ENGLISH

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
Sekstitallet var for mange en tid for nye idéer, frihet og fornyet håp - fra borgerretighetsbevege...
Witcraft er historien om hvordan filosofien ble etablert i England. Den presenterer en ny form for f...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
pris: 249.00
pris: 499.00
pris: 349.00
 
 
 

 

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MYTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MUTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET
Siden den utkom første gang på tysk i 1992 har Kamp om anerkjennelse fått status som et sosialfil...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
pris: 379.00
pris: 329.00
pris: 179.00
 
 
 

 
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
Harold Bloom har gjennom et langt liv belyst oss om språk, poesi, drama og prosa, og dette nummeret...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE

OM DEN NORSKE TENKEMÅTEN

ARTIKLER OG INNLEGG OM KULTUR- OG SAMFUNNSSPØRSMÅL 1954-1974

POLITIKK OG RETT

ET ANTILIBERALT TEMA MED VARIASJONER
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok!  Helt siden utgivelsen i 1975 har denne boka ha...
Man må ikke ha rett for å skape rett: Makt, ikke sannhet, skaper rett. Carl Schmitt har vært en i...
pris: 249.00
pris: 199.00
pris: 399.00
 
 
 

 

MY SEDITIOUS HEART

COLLECTED NON-FICTION
Denne antologien er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre, ført i pennen av...
Denne boka samler to tiår av Arundhati Roys essay, fra tiden hun engasjerte seg politisk og kjempet...
pris: 329.00
pris: 399.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.