- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 71 utvalgte titler

CONFRONTING HEIDEGGER

A CRITICAL DIALOGUE ON POLITICS AND PHILOSOPHY
Den siste utgivelsen i Pax' glimrende kunstfilosofiserie Artes handler om en ny type kunst som benyt...
Spørsmålet om forholdet mellom Martin Heideggers tanker og politikken har vært gjenstand for disk...
Fra boken: "Denne bog er skrevet for at finde ud af noget, jeg ikke forstår: Hvordan kan det væ...
pris: 329.00
pris: 499.00
pris: 499.00
 
 
 

 

I THINK, THEREFORE I DRAW

UNDERSTANDING PHILOSOPHY THROUGH CARTOONS

LIKE A THIEF IN BROAD DAYLIGHT (PB)

POWER IN THE ERA OF POST-HUMANITY
Et humoristisk blikk på  filosofiens store spørsmål. Denne boka dekker tema som religion, kjøn...
Utgangspunktet for dette nummeret er at det å ta ikke-vestlige perspektiver på alvor er en nødven...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
pris: 229.00
pris: 240.00
pris: 169.00
 
 
 

 

TIL FOTS

EN FILOSOFI OM Å GÅ

HEIDEGGERS TESTAMENTE

FILOSOFEN, NAZISMEN OG DE SVARTE HEFTENE
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
Martin Heidegger regnes som den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Det er også kj...
pris: 299.00
pris: 399.00
pris: 449.00
 
 
 

 
Tanken om at man bør holde religion og politikk adskilt har spilt en avgjørende rolle i vestlige l...
Få, om noen, behersket aforismene og de uventede vendingene som Georg Johannesen. Gjennom alt han g...
Tysk-amerikanske Hannah Arendt er en av det 20. århundrets største og mest originale tenkere. Ånd...
pris: 249.00
pris: 199.00
pris: 599.00
 
 
 

 

DOWN TO EARTH

POLITICS IN THE NEW CLIMATIC REGIME
Her smir Žižek en ny materialisme og utfordrer ikke bare arbeidene til Alain Badiou, Robert B...
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
Den nåværende økologiske mutasjonen har omorganisert hele det politiske landskapet de siste trett...
pris: 399.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Boken har tre hoveddeler: Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen. Europas historie pre...
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
pris: 379.00
pris: 299.00
pris: 399.00
 
 
 

 

KAOS, TERRITORIUM, KUNST

DELEUZE OG JORDENS INNRAMMING
I denne boken stiller den australske filosofen Elizabeth Grosz spørsma.let om hva som er kunstens o...
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Gilles Deleuzes renommé er tvetydig og fullt av misforståelser. Måten han går frem på forvirrer...
pris: 180.00
pris: 449.00
pris: 180.00
 
 
 

 

THE BAD TRIP

DARK OMENS, NEW WORLDS AND THE END OF THE SIXTIES

WITCRAFT

THE INVENTION OF PHILOSOPHY IN ENGLISH

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
Sekstitallet var for mange en tid for nye idéer, frihet og fornyet håp - fra borgerretighetsbevege...
Witcraft er historien om hvordan filosofien ble etablert i England. Den presenterer en ny form for f...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
pris: 249.00
pris: 499.00
pris: 349.00
 
 
 

 

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MYTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MUTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET
Siden den utkom første gang på tysk i 1992 har Kamp om anerkjennelse fått status som et sosialfil...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
pris: 379.00
pris: 329.00
pris: 179.00
 
 
 

 

SUPERIOR

THE RETURN OF RACE SCIENCE
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
Harold Bloom har gjennom et langt liv belyst oss om språk, poesi, drama og prosa, og dette nummeret...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE

OM DEN NORSKE TENKEMÅTEN

ARTIKLER OG INNLEGG OM KULTUR- OG SAMFUNNSSPØRSMÅL 1954-1974
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok!  Helt siden utgivelsen i 1975 har denne boka ha...
pris: 299.00
pris: 249.00
pris: 199.00
 
 
 

 

POLITIKK OG RETT

ET ANTILIBERALT TEMA MED VARIASJONER

MY SEDITIOUS HEART

COLLECTED NON-FICTION
Man må ikke ha rett for å skape rett: Makt, ikke sannhet, skaper rett. Carl Schmitt har vært en i...
Denne antologien er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre, ført i pennen av...
Denne boka samler to tiår av Arundhati Roys essay, fra tiden hun engasjerte seg politisk og kjempet...
pris: 399.00
pris: 329.00
pris: 399.00
 
 
 

 

DET VAR EN GANG ET MENNESKE

POSTHUMANISME SOM TANKE OG TENDENS
Tragedien presenterer en verden av konflikt og vanskelige følelser, en verden der private og offent...
Drømmen om udødelighet, vitenskapelige fremskritt som krysser over i science fiction, kyborger, tr...
pris: 299.00
pris: 369.00
pris: 279.00
 
 
 

 

MENNESKET

VIRKELIGHETEN OG IDYLLEN
Ateismens offentlige debatt har i en generasjon nå blitt forbundet med en smålig hån av religion...
Essayet Alderdommen kom ut i 1970. Her viser Beauvoir hvordan ulike samfunn til ulike tider har marg...
Fra bokens baksidetekst: Vår tid har et preg av jag, en uklar sult på noe, en fortvilelse, noe ...
pris: 169.00
pris: 299.00
pris: 260
 
 
 

 

ANGSTEN FOR OPPDRAGELSE

ET SAMFUNNSETISK PERSPEKTIV PÅ DANNELSE

I SAMME BÅT

OM HYPERPOLITIKK

DOWN GIRL

THE LOGIC OF MISOGONY
Vi lever i en tid som stiller høye krav til oss som skal oppdra og utdanne barn og ungdom. Men er v...
Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende ten...
Down Girl er en grundig og klar analyse av hvordan misygoni fungerer. Misygoni blir ofte debattert o...
pris: 399.00
pris: 180.00
pris: 169.00
 
 
 

 

FOUCAULT'S ANALYSIS OF MODERN GOVERNMENTALITY

A CRITIQUE OF POLITICAL REASON

EN SOMMER MED - TRILOGI

MONTAIGNE, PROUST & BAUDELAIRE

AGORA 2018 NR. 4 - WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKESPEARE OG FILOSOFIEN
En omfattende og systematisk sammensetning av Foucaults arbeid om makt og regjering fra 1970 og frem...
Pakken inneholder En sommer med Montaigne, En sommer med Proust og En sommer med Baudelaire.
Bred introduksjon og drøfting av Shakespeares forfatterskap - filosofi, litteratur og politikk.
pris: 299.00
pris: 199.00 449.00
pris: 240.00
 
 
 

 

FUTURE POLITICS

LIVING TOGETHER IN A WORLD TRANSFORMED BY TECH
Fusjonen mellom politikk og ny teknologi er mer og mer et faktum. I denne boken diskuterer Susskind ...
Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han...
Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer ...
pris: 299.00
pris: 180.00
pris: 180.00
 
 
 

 

ENLIGHTENMENT NOW

THE CASE FOR REASON, SCIENCE, HUMANISM, AND PROGRESS

HOW THE WORLD THINKS

A GLOBAL HISTORY OF PHILOSOPHY
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Er verden virkelig i ferd med å falle fra hverandre? Er ideen om fremgang utdatert? Psykologiprofes...
Denne boken gir et globalt overblikk over filosofihistorien, om hvordan den har utviklet seg verden...
pris: 179.00
pris: 229.00
pris: 299.00
 
 
 

 

GENERASJON PRESTASJON

HVA ER DET SOM FEILER OSS?
Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på...
I dette omfattende verket, et av Arendts hovedverk, analyserer hun den moderne tids "ondes problem...
Tid har vært en kilde til inspirasjon for filosofer, kunstnere og poeter, som lenge har utforsket d...
pris: 349.00
pris: 169.00
pris: 199.00
 
 
 

 

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL

AGORA 2018 NR. 2-3

ANTIKKENS POLITISKE FILOSOFI
I 1923 samlet en gruppe radikale tyske filosofer seg for å prøve å forklare den moderne verden. B...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
Temaet for dette nummeret av Agora er Antikkens politiske filosofi. Inneholder tekster som "Regime...
pris: 189.00
pris: 299.00
pris: 230.00
 
 
 

 

THE LIES THAT BIND

RETHINKING IDENTITY

SURFING WITH SARTRE

AN AQUATIC INQUIRY INTO A LIFE OF MEANING
Professor Appiah tar for seg det vanskelige og kontroverielle emnet om identitet i denne boken . Vi ...
Denne boken er et kampskrift om miljøkrisen. Den tar et radikalt oppgjør med vår tids måter å o...
Sartre erklærte en gang vannski som den ideale vannsporten. Aaron James, som selv er en ivrig surfe...
pris: 249.00
pris: 249.00
pris: 179.00
 
 
 

 

THINKING WITHOUT A BANISTER

ESSAYS IN UNDERSTANDING, 1953-1975
Utfyllende tekster om Athen i flere aspekter; byen som den vestlige filosofiens urbane opphav, de p...
Hva tenker vi på når vi tenker på fotball? Fotball er så mange ting: minner, steder, historie, s...
Tittelen refererer til Arendts beskrivelse av hennes erfaringer rundt det å tenke, en aktivitet hun...
pris: 230.00
pris: 349.00
pris: 399.00
 
 
 

 

Å FORSTÅ DYR

FILOSOFI FOR HUNDE- OG KATTEELSKERE
Ateismens offentlige debatt har i en generasjon nå blitt forbundet med en smålig hån av religion...
Shlomo Sans undersøker her den plagede figuren, den franske intellektuelle. Frankrikes tradisjon me...
«Når jeg leker med katten, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?» Mic...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 379.00
 
 
 

 
Fyldig utgave med Walter Benjamin som hovedtema. Gjennom en rekke artikler belyses estetiske, språk...
Endelig foreligger Guy Debords klassiker Skuespillsamfunnet fra 1967 på norsk. Boka skildrer et ...
pris: 230.00
pris: 198.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.