- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 79 utvalgte titler

DET VAR EN GANG ET MENNESKE

POSTHUMANISME SOM TANKE OG TENDENS

OM DEN NORSKE VÆREMÅTEN

ARTIKLER OG INNLEGG OM KULTUR- OG SAMFUNNSSPØRSMÅL 1954-1974
Drømmen om udødelighet, vitenskapelige fremskritt som krysser over i science fiction, kyborger, tr...
Kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok!  Helt siden utgivelsen i 1975 har denne boka ha...
Fra boken: "Denne bog er skrevet for at finde ud af noget, jeg ikke forstår: Hvordan kan det væ...
pris: 279.00
pris: 199.00
pris: 499.00
 
 
 

 

I THINK, THEREFORE I DRAW

UNDERSTANDING PHILOSOPHY THROUGH CARTOONS
Tragedien presenterer en verden av konflikt og vanskelige følelser, en verden der private og offent...
Ateismens offentlige debatt har i en generasjon nå blitt forbundet med en smålig hån av religion...
Et humoristisk blikk på  filosofiens store spørsmål. Denne boka dekker tema som religion, kjøn...
pris: 299.00
pris: 169.00
pris: 229.00
 
 
 

 

MENNESKET

VIRKELIGHETEN OG IDYLLEN

ANGSTEN FOR OPPDRAGELSE

ET SAMFUNNSETISK PERSPEKTIV PÅ DANNELSE
Essayet Alderdommen kom ut i 1970. Her viser Beauvoir hvordan ulike samfunn til ulike tider har marg...
Fra bokens baksidetekst: Vår tid har et preg av jag, en uklar sult på noe, en fortvilelse, noe ...
Vi lever i en tid som stiller høye krav til oss som skal oppdra og utdanne barn og ungdom. Men er v...
pris: 299.00
pris: 260
pris: 399.00
 
 
 

 

I SAMME BÅT

OM HYPERPOLITIKK

DOWN GIRL

THE LOGIC OF MISOGONY

FOUCAULT'S ANALYSIS OF MODERN GOVERNMENTALITY

A CRITIQUE OF POLITICAL REASON
Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende ten...
Down Girl er en grundig og klar analyse av hvordan misygoni fungerer. Misygoni blir ofte debattert o...
En omfattende og systematisk sammensetning av Foucaults arbeid om makt og regjering fra 1970 og frem...
pris: 180.00
pris: 169.00
pris: 299.00
 
 
 

 

EN SOMMER MED - TRILOGI

MONTAIGNE, PROUST & BAUDELAIRE

AGORA 2018 NR. 4 - WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKESPEARE OG FILOSOFIEN

FUTURE POLITICS

LIVING TOGETHER IN A WORLD TRANSFORMED BY TECH
Pakken inneholder En sommer med Montaigne, En sommer med Proust og En sommer med Baudelaire.
Bred introduksjon og drøfting av Shakespeares forfatterskap - filosofi, litteratur og politikk.
Fusjonen mellom politikk og ny teknologi er mer og mer et faktum. I denne boken diskuterer Susskind ...
pris: 199.00 449.00
pris: 240.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han...
Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer ...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
pris: 180.00
pris: 180.00
pris: 179.00
 
 
 

 

ENLIGHTENMENT NOW

THE CASE FOR REASON, SCIENCE, HUMANISM, AND PROGRESS

HOW THE WORLD THINKS

A GLOBAL HISTORY OF PHILOSOPHY

GENERASJON PRESTASJON

HVA ER DET SOM FEILER OSS?
Er verden virkelig i ferd med å falle fra hverandre? Er ideen om fremgang utdatert? Psykologiprofes...
Denne boken gir et globalt overblikk over filosofihistorien, om hvordan den har utviklet seg verden...
Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på...
pris: 229.00
pris: 299.00
pris: 349.00
 
 
 

 

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL
I dette omfattende verket, et av Arendts hovedverk, analyserer hun den moderne tids "ondes problem...
Tid har vært en kilde til inspirasjon for filosofer, kunstnere og poeter, som lenge har utforsket d...
I 1923 samlet en gruppe radikale tyske filosofer seg for å prøve å forklare den moderne verden. B...
pris: 169.00
pris: 199.00
pris: 189.00
 
 
 

 

HOMO SOLIDACRICUS

ET OPPGJØR MED MUTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET

AGORA 2018 NR. 2-3

ANTIKKENS POLITISKE FILOSOFI
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
Temaet for dette nummeret av Agora er Antikkens politiske filosofi. Inneholder tekster som "Regime...
pris: 329.00
pris: 299.00
pris: 230.00
 
 
 

 

THE LIES THAT BIND

RETHINKING IDENTITY

SURFING WITH SARTRE

AN AQUATIC INQUIRY INTO A LIFE OF MEANING
Professor Appiah tar for seg det vanskelige og kontroverielle emnet om identitet i denne boken . Vi ...
Denne boken er et kampskrift om miljøkrisen. Den tar et radikalt oppgjør med vår tids måter å o...
Sartre erklærte en gang vannski som den ideale vannsporten. Aaron James, som selv er en ivrig surfe...
pris: 249.00
pris: 249.00
pris: 179.00
 
 
 

 

THINKING WITHOUT A BANISTER

ESSAYS IN UNDERSTANDING, 1953-1975
Utfyllende tekster om Athen i flere aspekter; byen som den vestlige filosofiens urbane opphav, de p...
Hva tenker vi på når vi tenker på fotball? Fotball er så mange ting: minner, steder, historie, s...
Tittelen refererer til Arendts beskrivelse av hennes erfaringer rundt det å tenke, en aktivitet hun...
pris: 230.00
pris: 349.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Boken har tre hoveddeler: Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen. Europas historie pre...
Ateismens offentlige debatt har i en generasjon nå blitt forbundet med en smålig hån av religion...
Shlomo Sans undersøker her den plagede figuren, den franske intellektuelle. Frankrikes tradisjon me...
pris: 249.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 

Å FORSTÅ DYR

FILOSOFI FOR HUNDE- OG KATTEELSKERE
«Når jeg leker med katten, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?» Mic...
Fyldig utgave med Walter Benjamin som hovedtema. Gjennom en rekke artikler belyses estetiske, språk...
Endelig foreligger Guy Debords klassiker Skuespillsamfunnet fra 1967 på norsk. Boka skildrer et ...
pris: 379.00
pris: 230.00
pris: 198.00
 
 
 

 
Vi tenker på sex på feil måte, hevder Alain de Botton i denne ærlige boken med hensikt i å skul...
En mann og en dame møtes på et fly fra Paris til London og har en avslappet samtale. Og slik begyn...
Alain de Botton er kjent for å fly både høyt og lavt i sine undersøkelser av så vidt ulike tem...
pris: 169.00
pris: 169.00
pris: 199.00
 
 
 

 
Noe så sjeldent som en filosofisk kultbok og bestselger, fra forfatteren av How Proust Can Change ...
Alain de Bottons behandling av statusangstens årsaker og løsninger har den samme elegante og lekne...
Arkitekturens og interiørdesignens historie og psykologi, fortalt i Alain de Bottons tilgjengelige ...
pris: 189.00
pris: 189.00
pris: 189.00
 
 
 

 
Alle av oss, enten vi er religiøse, agnostikere eller ateister, leter vi etter en mening med det he...
Idag okkuperer nyhetene dem samme dominante posisjonen i livene våres som religion en gang gjorde. ...
Andre bind av Walter Benjamins legendariske kulturverk, for første gang i samlet norsk oversettels...
pris: 189.00
pris: 189.00
pris: 499.00
 
 
 

 

THE ILLUSTRATED WALDEN

OR, LIFE IN THE WOODS

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL
Walter Benjamins legendariske kulturverk, nå i samlet norsk oversettelse. Den tyske filosofen og ku...
I 1845 bygget Henry David Thoreau en liten hytte ved bredden av Walden Pond. Der levde han de to nes...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
pris: 499.00
pris: 299.00
pris: 99.00 199.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Julia Kristeva
Med fler...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
pris: 99.00 199.00
pris: 129.00 199.00
pris: 99.00 199.00
 
 
 

 
Har en ulv egenverdi? Er det galt å utrydde blåhvalen? Dette er noen av spørsmålene som besvares...
Walter Benjamin kan med rette kalles en av det tjuende århundrets viktigste tenkere. Skrifter i utv...
pris: 229.00
pris: 249.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Walter Benjamin kan med rette kalles en av det tjuende århundrets viktigste tenkere. Skrifter i utv...
At Nora forlater Helmer i Ibsens skuespill Et dukkehjem, blir som regel oppfattet som en seier for k...
pris: 399.00
pris: 349.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Boka presenterer 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikkens virkefelt, og gir ei innføring til h...
pris: 169.00
pris: 189.00
pris: 149.00 248.00
 
 
 

 

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV

GENERAL INTELLECTS

21 THINKERS FOR THE 21ST CENTURY
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
Klart og kritisk essay om globaliseringens konsekvenser på det sosiale og menneskelige plan. På de...
Hvor ble det av de store intellektuelle som engasjerte seg i samfunnsdebatten og utfordret oss alle?...
pris: 299.00
pris: 298.00
pris: 299.00
 
 
 

 

FUTURABILITY

THE AGE OF IMPOTENCE AND THE HORIZON OF POSSIBILITY
Årets første nummer av Agora har temaene Frantz Fanon og PierreBourdieu. Med bidrag av blant andre...
Bill Bryson, forfatteren av noen av nittitallets morsomste reiseskildringer, tramper inn i popul...
Mange ser nødvendigheten av en omveltning, mener den italienske filosofen Franco 'Bifo' Berardi. S...
pris: 230.00
pris: 149.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE (PB)

FREEDOM, BEING & APRICOT COCKTAILS

OM FOTOGRAFI

(ARTES)
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Om det tragiske; Vett og uvett; Indføring i litterær dramaturgi; Den logiske sandkasse; Barske gl...
I denne nærmest klassiske essaysamlingen utforskerer og diskuterer Susan Sontag fotografiet som kun...
pris: 169.00
pris: 1499.00
pris: 299.00
 
 
 

 

FROM BACTERIA TO BACH AND BACK

THE EVOLUTION OF MINDS
"In this eye-opening, intellectually stimulating appreciation of a fascinating school of philosophy,...
"What is human consciousness and how is it possible? These questions fascinate thinking people from ...
Flytende modernitet tar opp overgangen mellom det tradisjonelle samfunnet og vår nye tid. Bauman me...
pris: 299.00
pris: 399.00
pris: 298.00
 
 
 

 

ON BEAUTY (SC)

A HISTORY OF A WESTERN IDEA
I bøkene On Beauty og On Ugliness undersøkte Eco det skjønnes og det stygges historie i den vest...
Det stygge og heslige er ikke noe så enkelt som det skjønnes motsetning, skriver Eco innledningsvi...
Umberto Eco tar her for seg Skjønnhetens historie opp gjennom århundrene. Begrepet skjønnhet har ...
pris: 349.00
pris: 349.00
pris: 349.00
 
 
 

 
Geir O. Rønning
Med fler...
Nytt nummer av Agora om globalisering. Skribenter som Ola Innset, Bent Sofus Tranøy, Stein Sundstø...
pris: 230.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.