- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 80 utvalgte titler

SUPERIOR

THE RETURN OF RACE SCIENCE
Alain de Botton er kjent for å fly både høyt og lavt i sine undersøkelser av så vidt ulike tem...
Smarttelefoner, klima, innvandring, internett, lykke, overflod, globalisering - dette er bare noen a...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
pris: 249.00
pris: 199.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HOW TO BE A STOIC (PB)

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING
Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer g...
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Stoisisme lærer oss å erkjenne følelsene våre, reflektere over hva som forårsaker dem og omdiri...
pris: 349.00
pris: 269.00
pris: 269.00
 
 
 

 

HOW THE WORLD THINKS (PB)

A GLOBAL HISTORY OF PHILOSOPHY
Denne boken gir et globalt overblikk over filosofihistorien, om hvordan den har utviklet seg verden...
Paperbackutgave av en overraskende bestselger. Grunnleggeren av “The Cloud-Appreciation Society”...
Nå i pocket! En filosofihistorisk bok som er tilgjengelig for alle. Engasjerende, oversiktelig o...
pris: 189.00
pris: 249.00
pris: 189.00
 
 
 

 
Hva mener vi når vi sier "jeg"? Nytt filsofiverk fra forfatteren av Gödel, Escher, Bach! Dougla...
Forlagets omtale: A series of provocative discussions on everything from individual authors to co...
pris: 269.00
pris: 219.00
pris: 229.00
 
 
 

 

ZIZEK ON RACE

TOWARD AN ANTI-RACIST FUTURE

MYTEN OM SISYFOS

ESSAY OM DET ABSURDE
Zen And The Art Of Motorcycle Maintenance er en filosofisk roman om livskvalitet, og en undersøkels...
Forlagets omtale: Slavoj Zizek's prolific comments on anti-Semitism, Islamophobia, scapegoating, ...
Camus' flittig leste klassiker fra 1942. Camus tar her et oppgjør med den den religiøse eksistensi...
pris: 189.00
pris: 349.00
pris: 299.00
 
 
 

 
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innled...
Forlagets omtale: Virkeligheten og dens dobbeltgjenger regnes som den franske filosofen Clément ...
Forlagets omtale: This is a fresh, contemporary translation of Sun Tzu's The Art of War for the 2...
pris: 129.00
pris: 180.00
pris: 189.00
 
 
 

 

ARCHAEOLOGIES OF THE FUTURE

THE DESIRE CALLED UTOPIA AND OTHER SCIENCE FICTIONS
Den marxistisk orienterte litteraturviteren Fredric Jameson er mest kjent for sin kritikk av og teor...
Håndverk representerer en basal menneskelig vilje: viljen til å gjøre en god jobb for jobbens ...
En dominerende ideologi viser seg ikke bare i de store politiske sammenhengene, mener Zizek, men yt...
pris: 399.00
pris: 189.00
pris: 269.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE (PB)

FREEDOM, BEING & APRICOT COCKTAILS

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
pris: 219.00
pris: 189.00
pris: 219.00
 
 
 

 

LIKE A THIEF IN BROAD DAYLIGHT (PB)

POWER IN THE ERA OF POST-HUMANITY

SUPERIOR (PB)

THE RETURN OF RACE SCIENCE
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
Her smir Žižek en ny materialisme og utfordrer ikke bare arbeidene til Alain Badiou, Robert B...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
pris: 189.00
pris: 449.00
pris: 269.00
 
 
 

 

DOWN TO EARTH

POLITICS IN THE NEW CLIMATIC REGIME

TIL FOTS

EN FILOSOFI OM Å GÅ
Den nåværende økologiske mutasjonen har omorganisert hele det politiske landskapet de siste trett...
Tragedien presenterer en verden av konflikt og vanskelige følelser, en verden der private og offent...
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
pris: 269.00
pris: 229.00
pris: 149.00 299.00
 
 
 

 

REBORN (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1947-1963
Pocket! Sontags dagbøker. Gjennom selvransakende betroelser, lange leselister, sitater og filosofi...
Forlagets omtale: This collection of essays contains some of the most important pieces of critici...
Forlagets omtale: Susan Sontag's third essay collection brings together her most important critic...
pris: 179.00
pris: 249.00
pris: 199.00
 
 
 

 

OM FOTOGRAFI

(ARTES)
Forlagets omtale: At the Same Time contains sixteen illuminating essays by Susan Sontag. With a p...
I denne nærmest klassiske essaysamlingen utforskerer og diskuterer Susan Sontag fotografiet som kun...
Forlagets omtale: Sontag wrote Illness as Metaphor in 1978, while suffering from breast cancer he...
pris: 229.00
pris: 329.00
pris: 249.00
 
 
 

 

SUSAN SONTAG: ESSAYS OF THE 1960S & 70S (LOA #246)

AGAINST INTERPRETATION / STYLES OF RADICAL WILL / ON PHOTOGRAPHY / ILLNESS AS METAPHOR / UNCOLLECT

SUSAN SONTAG: LATER ESSAYS (LOA #292)

UNDER THE SIGN OF SATURN / AIDS AND ITS METAPHORS / WHERE THE STRESS FALLS / REGARDING THE PAIN OF OTHERS /
Forlagets omtale: With the publication of her first book of criticism, Against Interpretation, i...
Forlagets omtale: Susan Sontag's On Photography is a seminal and groundbreaking work on the subje...
Forlagets omtale:   An unprecedented collection of the controversial later writings of the gr...
pris: 499.00
pris: 169.00
pris: 499.00
 
 
 

 
Hvordan virker kunstens bilder i en postmoderne kultur? Og hvilken rolle har den emansiperte tilskue...
Bryllup og Sommer ble skrevet over en periode på sytten år, altså et like langt tidsrom som mello...
Er psykologprofesjonen tjent med å logre for et liberalistisk menneskesyn, der mer individuell beha...
pris: 149.00 299.00
pris: 149.00 349.00
pris: 399.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL

EN SOMMER MED - TRILOGI

MONTAIGNE, PROUST & BAUDELAIRE
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
Pakken inneholder En sommer med Montaigne, En sommer med Proust og En sommer med Baudelaire.
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 449.00
 
 
 

 
Julia Kristeva
Med fler...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
pris: 199.00
pris: 199.00
Utsolgt
 
 
 

 
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
En klassiker innen politisk filosofi. Arendt leter etter felles prinsipper for revolusjoner. Fra de ...
pris: 189.00
pris: 415.00
pris: 189.00
 
 
 

 

THE COURAGE OF HOPELESSNESS

CHRONICLES OF A YEAR OF ACTING DANGEROUSLY
I våre dager er mat, ernæring og måltidskultur en viktig del av kulturen og kan knyttes til ulike...
Zizek hevder at vi skal glemme lyset i enden av tunnelen; det skal nemlig vise seg å være frontly...
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
pris: 429.00
pris: 169.00
pris: 169.00 369.00
 
 
 

 

CONFRONTING HEIDEGGER

A CRITICAL DIALOGUE ON POLITICS AND PHILOSOPHY

I THINK, THEREFORE I DRAW

UNDERSTANDING PHILOSOPHY THROUGH CARTOONS
Den siste utgivelsen i Pax' glimrende kunstfilosofiserie Artes handler om en ny type kunst som benyt...
Spørsmålet om forholdet mellom Martin Heideggers tanker og politikken har vært gjenstand for disk...
Et humoristisk blikk på  filosofiens store spørsmål. Denne boka dekker tema som religion, kjøn...
pris: 329.00
pris: 499.00
pris: 229.00
 
 
 

 

HEIDEGGERS TESTAMENTE

FILOSOFEN, NAZISMEN OG DE SVARTE HEFTENE
Utgangspunktet for dette nummeret er at det å ta ikke-vestlige perspektiver på alvor er en nødven...
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
Martin Heidegger regnes som den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Det er også kj...
pris: 240.00
pris: 399.00
pris: 449.00
 
 
 

 
Tanken om at man bør holde religion og politikk adskilt har spilt en avgjørende rolle i vestlige l...
Få, om noen, behersket aforismene og de uventede vendingene som Georg Johannesen. Gjennom alt han g...
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
pris: 249.00
pris: 199.00
pris: 299.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Boken har tre hoveddeler: Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen. Europas historie pre...
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
pris: 379.00
pris: 299.00
pris: 399.00
 
 
 

 

KAOS, TERRITORIUM, KUNST

DELEUZE OG JORDENS INNRAMMING
I denne boken stiller den australske filosofen Elizabeth Grosz spørsma.let om hva som er kunstens o...
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Gilles Deleuzes renommé er tvetydig og fullt av misforståelser. Måten han går frem på forvirrer...
pris: 180.00
pris: 449.00
pris: 180.00
 
 
 

 

THE BAD TRIP

DARK OMENS, NEW WORLDS AND THE END OF THE SIXTIES

WITCRAFT

THE INVENTION OF PHILOSOPHY IN ENGLISH

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
Sekstitallet var for mange en tid for nye idéer, frihet og fornyet håp - fra borgerretighetsbevege...
Witcraft er historien om hvordan filosofien ble etablert i England. Den presenterer en ny form for f...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
pris: 249.00
pris: 499.00
pris: 349.00
 
 
 

 

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MYTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MUTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET
Siden den utkom første gang på tysk i 1992 har Kamp om anerkjennelse fått status som et sosialfil...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
pris: 379.00
pris: 329.00
pris: 179.00
 
 
 

 
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
Harold Bloom har gjennom et langt liv belyst oss om språk, poesi, drama og prosa, og dette nummeret...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE

OM DEN NORSKE TENKEMÅTEN

ARTIKLER OG INNLEGG OM KULTUR- OG SAMFUNNSSPØRSMÅL 1954-1974
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok!  Helt siden utgivelsen i 1975 har denne boka ha...
pris: 249.00
pris: 199.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.