- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
KJØP DEN NÅ!
45

Av:
Damian Heinisch (Foto)

550.00

Tips en venn om denne boka:

45

Vår oversettelse av fotografens tekst:

Bildefragmenter passerer forbi, og kontrasterer menneskenes tilstedeværelse med de fysiske omgivelsene. Via filmens korn fremtrer gyldne kors, en utbrent bil, ei jentes smilende ansikt. Prakt, ødeleggelse, håp! Togvinduet blir scenen. Fotografens reise, som tar ham fra Ukraina til Oslo gjennom dagens Europa, er inspirert av togreiser tatt av slektninger i 1945 og i 1978, reiser som førte til død eller frihet.

I 1945 forsvant Daminan Heinisch's bestefar fra Gliwice i øvre Silesia, sammen med talløse andre menn. De ble tatt med toget til en arbeidsleir i Ukraina. Graven hans er ukjent, og alt som er igjen er en liten dagbok som han skrev gjennom hele deportasjonen. Heinisch forsto at hans families liv i stor grad var preget av tvungen immigrasjon, og at tog hadde spilt en avgjørende rolle i reetableringsprosessen. Han fikk stor respekt for sine familiemedlemmers "tvungne" reiser mens han samtidig dokumenterte sin egen. Til slutt la han ut på tre reiser. Først den fysiske reisen, hvor han holdt sitt 35mm-kamera foran øyet i timevis i strekk. Dette førte til den andre reisen, inn i de fremkalte filmene, hvor han begynte å hente frem menneskelig tilstedeværelse, konfrontere sine funn og kontrastere dem på siden. Den siste reisen førte ham inn i den virtuelle verden, hvor han kartla togsporene, kilometer for kilometer. Rekkefølgen på bildene er strengt diktert av reisens kronologi.

Som utgangspunkt for denne katarktiske reisen, føltes Ukraina som det naturlige stedet å starte boken. Tekster basert på hvert familiemedlems reiser utfyller bilderekkefølgen og hjelper til å løse gåten. På dette tidspunktet i alle de tre reisene fylte alle de tre familiemedlemmene 45 år.

Bokens narrativ utfordrer temaet tvungen immigrasjon, som har påvirket livene til talløse familier i Europa, og som fortsetter å gjøre det i dag. Åtte måneder etter at Heinisch kom tilbake fra sin reise, brøt det ut en ny konflikt i Donetskregionen, som førte til en fortsatt pågående krig.

Engelsk tekst, fotografens egen:

Image fragments passing by, contrasting the presence of humans with their physical surroundings. Clusters of film grain unveiling golden crosses, a burned-out car, a girl’s smiling face. Glory, destruction, hope! The train window becomes the stage. The photographer’s journey, which takes him from Ukraine to Oslo through present-day Europe, is inspired by train journeys taken by relatives in 1945 and 1978, journeys that led to death or freedom.

Back in 1945, my grandfather disappeared from Gliwice in Upper Silesia along with countless other men. They were taken by train to a working camp in Ukraine. His grave is unknown and all that remains is a small diary he wrote throughout his deportation. I understood that my family’s lives had been considerably influenced by forced immigration, and that trains had played a significant role in the process of resettlement. I began to respect the “forced” journeys of my family members while at the same time documenting my own. In the end, I embarked on three journeys. First the physical journey, holding my 35mm camera to my eye for hours on end. This led to the second journey into my developed films, where I started to extract human presence, confronting my findings and contrasting them on the page. The final journey led me into the virtual world, mapping the train tracks kilometre by kilometre. The sequence is strictly dictated by the chronology of the journey.

As the trigger for this cathartic journey, Ukraine felt like the natural place to start the book. Texts based on the journeys of each family member complement the image sequence and help solve the puzzle. At this point in all three journeys, each family member turned 45.

The book’s narrative challenges the issue of forced immigration, which has influenced the lives
of countless families in Europe and continues to do so today. Eight months after I returned from my journey, a new conflict erupted in the Donetsk region, leading to an ongoing war.

 

Utgivelsesår: 2019
Forlag: Eget forlag
Innbundet: nei
Sidetall: 120
Isbn nr.: 9788269167009
Språk: UK

Emneord:
Foto

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.