- se flere aktuelle tegneserier fra Tronsmo »
KJØP DEN NÅ!
RAGNAROK 01 - FENRISESÏEJPE (SØRSAMISK)

Av:
Odin Helgheim

299.00

Tips en venn om denne boka:

RAGNAROK 01 - FENRISESÏEJPE (SØRSAMISK)

Sørsamisk utgave av Ragnarok bok 1, Fenrisulven.

Jupmeli faamoej nuelesne Daate soptsese dan bïjre gosse jïjtse faamoem veaksahkåbpoej gïeti sïjse dassa jïh aalka tjabremen dam bååstede vaeltedh. Vikingebaernien, Ubbe Gunnhildssonen, lea gaajhke maam daarpesje. Veaksehks ietnie gie satnem eahtsa, væjkeles vïelle gie satnem bïhkemde, gïemhpes voelph jïh jeenje jeatjebe mij jieliemisnie luste. Mij dle daan raaffan aajhtojne maahta njaakedh?

Odin Helgheim (reakadi 1996) Sandefjordeste båata, jïh maanabaelien gille jaepieh USA:sne årroeji. Dubpene sutnjan buelijes ïedtjh guvvieraajrojste tsïhkijin jïh dusnie jïjtje aaj eelki saarkodh. «Ragnarok - Fenrisesïejpe» sov voestes guvvieraajroeromaane.

Utgivelsesår: 2023
Forlag: Egmont
Innbundet: ja
Sidetall: 144
Isbn nr.: 9788242974679
Språk: --

Emneord:
Barn- og ungdom

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.